Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO dla kontrahentów i pracowników

1. Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Porządnicki Nowak Wojciech z siedzibą przy ul. Łomżyńskiej 18b/2/17, 12-100 Szczytno

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania W Porządnicki Nowak Wojciech dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

3. Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Porządnicki Nowak Wojciech współpracuje.

4. Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Zaufali nam

 • Unibep_SA_color_main_RGB.png
 • constans.jpg
 • azsdadadadas-14295.jpg
 • bss.jpg
 • herbapol.jpg
 • omega.jpg
 • aam.jpg
 • hy.jpg
 • logo.png
 • wielbark.jpg
 • vvfloraa.jpg
 • bs.png
 • spectrum.png
 • budoprzem.gif
 • file.gif
 • VEOLIA-Logo.png
 • powiat.png
 • skok.jpg
 • maxvision.jpg
 • image_gallery.gif
 • szczytnomiasto.jpg
 • studiofigura.jpg
 • pobrane.png
 • gddkia.jpg
 • LOGO-ALDESA.png